Studio za učenje stranih jezika INFINITIV organizuje rad u malim grupama prema nivou znanja (na osnovu dijagnostičkog testa). Polaznike pripremamo za polaganje različitih ispita u British Council-u. Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1, A2, B1, B2, C1, C2). U nastavi koristimo udžbenike i literaturu renomiranih izdavača:
  • Oxford University Press
  • Cambridge University Press
  • Macmillan
  • Pearson
  • Longman
  • Center za slovenščino
  • www.slovenacki.com
Učenje jezika se bazira na različitim kreativnim i inovativnim metodama, a sve u skladu sa vrstom i trajanjem kursa. Rad u malim grupama nam omogućava da posvetimo pažnju svakom polazniku i pratimo individualno napredovanje. Organizujemo besplatne jezičke radionice (jednom mesečno) za polaznike putem kojih mogu da usavršavaju svoje komunikativne sposobnosti.
Permanentno edukovanje profesora našeg Studija Infinitiv na međunarodnim seminarima, konferencijama čini da se metode nastave neprekidno usavršavaju u skladu sa svetskim tendencijama u oblasti podučavanja stranih jezika. Naš Studio Infinitiv se svakog dana razvija zajedno sa svojim polaznicima i teži ka što većem uspehu na polju obrazovanja!

Free Joomla templates by L.THEME

Zendesk

Uspešno poslato!